Zapisy do klasy pierwszej specjalnej dla dzieci z autyzmem

Zapisy do klasy pierwszej specjalnej dla dzieci z autyzmemNiewiele osób wie, że w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, dzieci z autyzmem mogą realizować obowiązek szkolny w klasie specjalnej, dostosowanej do ich możliwości. Edukacja uczniów realizowana jest na podstawie indywidualnych programów i oparta o podstawę programową. W pracy z dziećmi wykorzystywana jest Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna). Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Do klasy uczęszcza czworo uczniów (zgodnie z przepisami). Zajęcia prowadzą nauczyciele specjalizujący się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tygodniowy rozkład zajęć w klasie specjalnej wynika z obowiązkowego  ramowego planu nauczania. Na zajęciach realizowane są treści z zakresu: edukacji polonistyczno-społecznej, matematycznej, przyrodniczej i artystyczno-ruchowej, języka obcego nowożytnego (język angielski), religii i edukacji informatycznej. Ponadto dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych – w zależności od indywidualnych potrzeb, a są to: zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dogoterapeutyczne, terapia z elementami integracji sensorycznej.

Dzieci uczą się w klasie przystosowanej i urządzonej zgodnie z zasadami edukacji dzieci autystycznych. Oprócz tego korzystają z Sali Doświadczania Świata, sali rehabilitacyjnej, sali gimnastycznej, gabinetu logopedycznego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dla dzieci organizowane są zajęcia na placu zabaw, spacery i wycieczki plenerowe, a także na basen i do stadniny koni. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zajęciach integracyjnych z kolegami i koleżankami z innych klas ogólnodostępnych.

W chwili obecnej szkoła dysponuje już tylko jednym wolnym miejscem do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/17.

Dokładne informacje zainteresowani znajdą na stronie www.znpo.webnode.com, pod nr tel. (54) 2521 213 lub osobiście w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: