W Brześciu ma powstać nowe Centrum Kultury

Brzeskie Centrum KulturyNa rozwidleniu przy wyjeździe z Brześcia Kujawskiego  na powierzchni 2,41 ha na dwóch działkach powstanie  nowe Centrum Kultury,  obiekt budowlany, parkingi, ścieżka rowerowa i chodniki, miejsca postojowe dla pojazdów wielkogabarytowych, zagospodarowanie zieleni.  Już został ogłoszony konkurs na opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne, o właściwych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych    przy zachowaniu optymalnych wskaźników ekonomicznych.  Po wyłonieniu  maksymalnie trzech najlepszych wykonawców prac konkursowych najlepszemu z nich zostanie udzielone  zamówienie w trybie Zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji  budowlanej,   polegającej na  wykonaniu  projektu   budowlanego,   projektu      wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu i kompleksowym wyposażeniem obiektu zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Budynek Centrum Kultury  ma być III kondygnacyjny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie  ma się znaleźć sala kinowa, estradowa, oraz  koncertowa.

Nowe centrum obejmować będzie scenę zewnętrzną (zadaszoną), trybuny przed sceną na około 500 miejsc. W koncepcji znajduje się także budynek z przeznaczeniem na wystawę muzealną. Budynek częściowo przeszklony max. III kondygnacyjny  ma być funkcjonalnie połączony z budynkiem Centrum Kultury.  Powierzchnia pomieszczeń wynosić ma ok 450 m2. Przestrzeń ma być  dostosowana pod wyposażenie w system multimedialny.

Ważne dla samorządu brzeskiego jest bezpieczeństwo mieszkańców dlatego  w kompleksie Centrum Kultury znajdzie się budynek z osobnym wejściem o powierzchni ok. 320 m2 (max. II kondygnacje) z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej, w tym: pomieszczenia administracyjne, magazyn sprzętu, zaplecze socjalne, toalety, szatnie z prysznicami,  garaże na 3 stanowiska z bezpiecznym i niekolizyjnym wyjazdem na drogę publiczną, dodatkowe instalacje – instalacja odciągu spalin, instalacja sygnalizacji wyjazdu.

Bardzo ważnym jest aby projektowany budynek był dostosowany do lokalnej architektury z uwzględnieniem historii i tradycji Brześcia Kujawskiego i okolic od archeologii brzeskiej sprzed 7,5 tys. lat, przez historię średniowiecza, po czasy ludności wielonarodowościowej.

Jesteśmy na etapie wyłonienia projektanta na opracowanie koncepcji Centrum Kultury i Historii. Powstanie ono na bardzo dobrym pozyskanym terenie  2,5 ha powierzchni do zagospodarowania. Jest to początek całego procesu urbanistycznego i dopasowania do możliwości finansowych,  spełnienia wymogów, oczekiwań kultury , historii, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich powierzchni rozwiązań aby zabezpieczało  nas na co najmniej 100 lat. To będzie obiekt typu publicznego, który zaprojektują najlepsi urbaniści . Mam nadzieję, że takiego wyłonimy. Najtrudniejszym  dla nas momentem będzie  pokonanie stopnia finansowania. Martwi nas,  że w obecnych rozdaniach unijnych na budowę nowych obiektów nie ma środków finansowych. Na pewno będziemy poszukiwać źródeł finansowania tego przedsięwzięcia – wyjaśnił Wojciech Zawidzki Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

Budowa Centrum Kultury będzie kosztować budżet miasta na pewno miliony zł. Ratusz będzie zabiegać o fundusze na realizację jakże ważnego dla mieszkańców projektu. Budowa koncepcji zgodnie z zamiarem burmistrza rozpoczęła by się w 2018 roku. Jak zaznaczył burmistrz w związku z prężnie działającym obecnie Domem Kultury w Brześciu Kujawskim w bardzo trudnych warunkach, tym bardziej zasadnym jest aby ten proces rozpocząć.

Źródło: promocjewloclawskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Komentarz do “W Brześciu ma powstać nowe Centrum Kultury”

%d bloggers like this: