Uzdrowisko w Wieńcu Zdroju

Uzdrowisko w Wieńcu Zdroju

Uzdrowisko Wieniec-Zdrój to jedno z najstarszych i najpiękniej położonych uzdrowisk na Kujawach. Kuracjuszy gości już od 1923 roku. Znajduje się w centralnej Polsce, na terenie gminy Brześć Kujawski, 6 km od Włocławka, 10 km od autostrady A1, w otoczeniu lasów sosnowych, stanowiących idealne miejsce do kuracji i wypoczynku.

Uzdrowisko powstało na przełomie XIX i XX wieku, gdy w rezultacie badań i poszukiwań na terenie dóbr barona Leopolda Kronenberga dokonano odwiertów i odkryto źródło wody siarczanowej. Lecznicza woda mineralna oraz duże złoża borowinowe stały się podstawą budowy uzdrowiska.

Rozległy masyw lasów sosnowych otaczających okolicę oraz bogactwo terenu w złoża borowinowe i źródła wody mineralnej wpływają na atrakcyjność okolicy pod względem leczniczym. Klimat nizinny charakteryzuje się niewielkimi wahaniami temperatury i dużą zacisznością.

Regeneracja psychiczna pacjenta w bezpośrednim kontakcie z pięknem przyrody jak i oddziaływanie na organizm korzystnych bodźców termicznych, solarnych, chemicznych, elektrycznych, a także korzystny wpływ leczniczych zabiegów balneologicznych przygotowanych z użyciem naturalnych surowców leczniczych (borowin, wód leczniczych) to mierniki pobytu i leczenia w naszym uzdrowisku.

Wielkim walorem Uzdrowiska oprócz klimatu jest kuracja pitna naszą wodą leczniczą zalecaną szczególnie w chorobach przewodu pokarmowego i przemiany materii oraz 41 różnorodnych zabiegów.

W zabiegach wykorzystuje się przede wszystkim właściwości borowiny i wód leczniczych (m.in. siarkowych) pochodzących z naszych złóż, oraz inne czynniki fizykalne: ciepło, zimno, światło, prądy i masaże. Wszystkie zabiegi wykonywane są w nowoczesnym Zakładzie Przyrodoleczniczym usytuowanym w Parku Zdrojowym.

W naszym uzdrowisku pacjenci mają okazję do pogłębienia wiedzy o tym jak nie dopuścić do postępu choroby i jak utrzymać sprawność fizyczną korzystając z wykładów Poradni Edukacji Zdrowotnej i porad Psychologa. Specjalizujemy się w leczeniu – chorób układu ruchu oraz układu krążenia dla dorosłych a w szczególności schorzenia reumatyczne i ortopedyczno-urazowe, choroby układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem stanów po zwale serca, naczyń obwodowych i nadciśnienie tętnicze.

Woda mineralna ”Selenka” Wieniec-ZdrójŚwiadczymy także usługi z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi w ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Uzdrowisko prowadzi również działalność produkcyjną:
– rozlewnia wody mineralnej o nazwie „Wieniecka Zdrój” pochodzącej z własnych źródeł najbardziej przydatna dla osób z nadciśnieniem tętniczym i schorzeniami dróg moczowych,
– borowina z własnych złóż produkowana dla potrzeb własnych i na sprzedaż.

Źródło: www.uzdrowisko-wieniec.pl