Położenie Brześcia Kujawskiego

Brześć Kujawski leży na niewielkim wzniesieniu, na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki. Miejsce jego na mapie da się wskazać pod 52° 36′ szerokości północnej, a 36° 36′ 9″ długości wschodniej. Leży w centrum kraju; od Włocławka dzieli go odległość 14 km, Torunia 45 km, Bydgoszczy 95 km, Gdańska 210 km, Warszawy 164 km, Łodzi 103 km, Krakowa 328 km, Poznania 145 km, Berlina 390 km, Kalisza 120 km, a Wrocławia 230 km.

Autostrada A1 gmina Brześć KujawskiTu krzyżują się najważniejsze szlaki komunikacyjne – Przebiegająca autostrada A1 z dwoma węzłami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy. W odległości 11 km na wschód od miasta biegnie droga krajowa nr 91 łącząca Śląsk z Pomorzem. W mieście krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie:

62 Strzelno-Brześć Kujawski – Płock-Drohiczyn
265 Brześć Kujawski-Kowal – Gostynin
268 Brześć Kujawski – Brzezie
270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska-Koło

Najważniejszą arterią drogową przebiegającą gminę Brześć Kujawski jest autostrada A1 łącząca porty w Gdańsku i Gdyni z południową częścią Polski, ponadto w ramach tej trasy na terenie gminy zlokalizowane są dwa węzły autostradowe – „Brzezie” oraz „Pikutkowo” wraz ze Stacjami Poboru Opłat, Miejsca Obsługi Podróżnych, a także Obwód Utrzymania Autostrady.

Najbliższe miejscowości:

Lubraniec 7 km
Włocławek 12 km
Kowal 21 km
Izbica Kujawska 24 km
Chodecz 26 km
Nieszawa 28 km
Lubień Kujawski 32 km
Przedecz 32 km
Ciechocinek 33 km
Aleksandrów Kujawski 36 km

Położenie na tle historii

Mapa Brześcia Kujawskiego i okolic z 1930 rokuJak prawie każde miasto, tak i Brześć Kujawski, w ciągu wieków zmieniał swoje położenie. Wykopaliska wskazują, że miasto dawniej rozciągało się w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Stary Brześć; sama ta nazwa zdaje się to potwierdzać. Z biegiem wieków ludzie zaczęli się posuwać nieco ku południowi tak, że dziś odległość między starym Brześciem a miastem wynosi około l km.

O tym, że miasto zmieniało swe położenie świadczą słowa Długosza: „Zburzyli je i z ziemią zrównali,… a w innem dogodniejszem miejscu zbudowali”. Krzyżacy w roku 1332, zdobywszy Brześć wyrzucili z miasta mieszkańców, którzy w ciągu 11 lat panowania Krzyżaków, rozbudowali się gdzie indziej.

Z położenia miasta sądzić należy, że kiedyś było ono grodem obronnym. Gród ten, jak i każdy inny, był otoczony fosą, murem i wałem, czego śladów dziś jeszcze można się dopatrzeć w szczątkach murów fortecznych, znajdujących się obok klasztoru i we wgłębieniu, otaczającym całe miasto. Już Kazimierz, książę kujawski, opasał gród brzeski w znacznej części murem, by w ten sposób zabezpieczyć go przed napaściami wrogów.

W dawnych wiekach Brześć był rozleglejszy niż dziś. Przypuszczać należy, że w stronę Włocławka więcej był rozbudowany niż dzisiaj, gdyż karczma i browar, nazwane Bugaj, stojące w końcu XIX w. na przedmieściu, stały kiedyś wśród miasta.

To samo zda się potwierdzać tak zwana Księga Poborowa z 1489 r., w której się czyta, że podatek szos był liczony „de civitate antiqua et nova Brestia” (z miasta stary i nowy Brześć).¹

Wygląd miasta

Brześć Kujawski - stare miastoW ostatnich latach Brześć zyskał dużo na uroku, zwłaszcza po remoncie dawnego rynku znajdującego się w środku miasta, dziś jest to ozdobny w drzewka i kwiaty skwerek, na którym znajduje się fontanna oraz pomnik króla Władysława Łokietka, którego imię nosi plac.

Z ważniejszych ulic wymienić należy ul. Kolejową, znajdującą się przy wjeździe od strony Włocławka. Przedłużeniem jej jest ul. Narutowicza, biegnąca obok klasztoru do ratusza. Dalej w tym samym kierunku, od placu Wł. Łokietka biegnie ulica Dubois. Do rogu placu Łokietka przytyka ul. Farna, ciągnąca się obok fary, pod kątem prostym schodząca się z ul. Krakowską. Równolegle do ul. Kolejowej i ul. Narutowicza biegnie ul. Reymonta, która dochodzi do rogu placu Łokietka. Na przedmieściach: ul. Mickiewicza, Konarskiego, Traugutta (os. Cukrownia) i ul. Radziejowska, Świerczewskiego, 19 styczna (os. Falborek).

Źródło:
¹ Stefan Kuliński, Monografia Brześcia Kujawskiego, Brześć Kujawski 1935.