Popowiczki

Wieś w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie włocławskim, gminie Brześć Kujawski.

Rejestr zabytków:
Zespół pałacowy z około 1880 r., nr rej.: 236/A z 12.10.1987

Historia:
Wieś wzmiankowana w 1489 r. jako własność kapituły włocławskiej. W drudiej poł. XVI w. znana była jako Smólsko – Popowiczki, a w 1634 r. jako Smólsko alias Popowiczki. W 1838 r. kapituła włocławska wydzierżawiła majątek Janowi Kantemu Sokołowskiemu. Ten następnie odstąpił prawa dzierżawne Protowi Mielęckiemu, dziedzicowi sąsiedniego Smólska. Po jego śmierci dobra te przeszły na Wandę Mielęcką, która odstąpiła je Walentemu Grossmanowi. W 1880 r. został on dziedzicznym właścicielem majątku, prawdopodobnie to dla niego wzniesiono tu obecny pałac. Na pocz. XX w. majątek przeszedł w ręce Hacków, a następnie Skórzewskich, w których rękach pozostał aż do 1945 r. Po wojnie dobra znacjonalizowano i stały się własnością Skarbu Państwa Polskiego.

Opis:
Pałac eklektyczny o cechach klasycystycznych. Budynek murowany z cegły i otynkowany. Częściowo piętrowy, a częściowo parterowy na wysokich suterenach. Wzniesiony na rzucie nieregularnym, z licznymi ryzalitami, wieżą w narożniku piętrowego korpusu przy elewacji wschodniej oraz drugą niższą w narożniku płd. – wschodnim przy części parterowej. Część piętrowa poprzedzona jest gankiem filarowym, zwieńczonym balkonem. W elewacji tylnej znajduje się weranda na drewnianych słupach. Ryzality zwieńczone są niskimi trójkątnymi szczytami z metalowymi akroteriami. Narożniki ujęte są pilastrami i pasami boniowań. Wyższa wieża zwieńczona jest hełmem namiotowym z lukarnami i ozdobną sterczyną z wiatrowskazem. Górna kondygnacja niższej wieży ujęta jest arkadami pilastrowymi. Budowla nakryta jest niskimi dachami dwu i czterospadowymi, krytymi blachą.

Park krajobrazowy z drugiej połowy XIX w. z sadzawką i urozmaiconym drzewostanem o luźnej kompozycji. Założenie jest zrewitalizowane i utrzymywane we wzorowym stanie przez obecnych właścicieli.

 

 

Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1254/Popowiczki/