Pikutkowo

Wieś w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie włocławskim, gminie Brześć Kujawski.

Stan obecny:
Budynek opuszczony i mocno zrujnowany; w części pomieszczeń pozarywane stropy i zerwane podłogi. Zachowana prawie w całości oryginalna stolarka, przeważnie w złym stanie.

Historia:
Dworek (nr 19) zbudowany ok. 1900 roku dla Franciszka Kapuścińskiego.

Opis:
Usytuowany przy drodze z Włocławka do Brześcia Kujawskiego. Wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu, murowany z cegły, nietynkowany, parterowy z dodatkowym piętrem w poddaszu. Elewacje trójosiowe, z otworami zamkniętymi odcinkowo, naroża boniowane. Fasada flankowana dwoma ryzalitami, pomiędzy którymi wbudowany portyk arkadowy, wsparty na uproszczonych kolumnach. Nad nim facjatka zwieńczona szczytem, w której umieszczono półkoliście zamknięte wyjście na taras, a po bokach dwa okna.
Budynek ujęty jest w wykazie zabytków z terenu gminy Brześć Kujawski.

W otoczeniu dworu znajduje się park ze starodrzewem.

Inne:
Budynek gospodarczy z tego samego czasu co dwór, obecnie w daleko posuniętej ruinie

Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1238/Pikutkowo/