Kuczyna

Wieś w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie włocławskim, gminie Brześć Kujawski.

Rejestr zabytków: 

Dwór z ok. 1920 roku.,
Park krajobrazowy z przełomu XIX i XX w.,
Spichlerz z ok. 1900 roku.

 

 

Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1111/Kuczyna/