Brzezie
Falborz
Gustorzyn
Kuczyna
Miechowice
Pikutkowo
Polówka
Popowiczki
Sokołowo
Stary Brześć
Wieniec