Trwają prace nad monografią Brześcia Kujawskiego

Konferencja popularno-naukowa inaugurująca prace nad monografią Brześcia KujawskiegoBrześć  Kujawski inwestuje w historię i kulturę, rozumiejąc jaki ma ona ogromny wpływ na tożsamość i  tradycję, która właśnie poprzez historię i  sztukę pozostaje w naszej świadomości. Samorząd brzeski ma świadomość, że bogata historia i  kultura coraz częściej postrzegane są jako czynniki wpływające na wzrost atrakcyjności miast i regionów dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

5 marca br. odbyła się konferencja popularno-naukowa inaugurująca prace nad monografią Brześcia Kujawskiego. Spotkanie otworzył Tomasz Chymkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji, który podkreślił, że prace nad kompleksowym opracowaniem dziejów miasta i gminy rozpoczynają się równolegle z pracami nad projektem nowego centrum kultury i historii.

Zgodnie z założeniami monografia „Dzieje Brześcia Kujawskiego i okolic” wydana zostanie w roku 2018. Redakcję naukową nad pracami sprawować będą Sławomir Łaniecki oraz dr hab. Dariusz Karczewski. W dziewięciu rozdziałach kompleksowo przedstawiony zostanie obraz dziejów grodu Łokietka od czasów prahistorycznych do historii miasta po 1989 r. Autorami poszczególnych rozdziałów będą: prof. dr hab. Ryszard Grygiel, dr hab. Dariusz Karczewski, dr Wojciech Sławiński, dr Tomasz Dziki, dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, dr hab. Sylwia Grochowina, prof. dr hab. Witold Stankowski, mgr Sławomir Łaniecki.

Więcej na: promocjewloclawskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: