Stracili pracę, walczą o kasę

Pracownicy cukrowni w Brześciu Kujawskim liczą na wyższe odprawy. W najbliższy piątek będą kontynuować negocjacje z władzami Krajowej Spółki Cukrowej.
– Podczas poniedziałkowego spotkania zaproponowano każdemu pracownikowi 70 tysięcy złotych brutto odprawy, dodatkowo 4,5 tys. zł brutto ma otrzymać każdy, kto pracuje w cukrowni ponad 5 lat. Jeśli do programu dobrowolnych odejść zgłosi się ponad 50 osób, to można liczyć jeszcze na 3,1 tys. złotych – mówi Tomasz Kotlewski, członek zarządu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w brzeskiej cukrowni. – Krajowa Spółka Cukrowa oferuje też zwrot do 3 tysięcy złotych za kursy i szkolenia pracownicze, których celem będzie przekwalifikowanie.
Dzisiaj (7 maja) odbędzie się zebranie, podczas którego pracownicy brzeskiej cukrowni będą omawiać propozycje złożone im przez dyrekcję KSC. Wypracują stanowisko przez piątkowym, podobno ostatnim, spotkaniem delegacji związkowców z władzami KSC, do którego ma dojść w Warszawie.
– Główne oczekiwania załogi to wyższa odprawa. Chcemy, aby każdy pracownik otrzymał 108 tys. złotych brutto, domagamy się wypłaty nagród jubileuszowych do 2010 roku oraz do 5 tys. złotych na przekwalifikowania – mówi Tomasz Kotlewski.
Pracownicy brzeskiej cukrowni dowiedzieli się też, że cukrownia w Kruszwicy może zatrudnić 35 osób zwolnionych z pracy w zakładzie w Brześciu. W Dobrzelinie zatrudnienie może otrzymać 10 osób.
Nie są jednak zbytnio przekonani do tej oferty zatrudnienia, bowiem wakatów w tych cukrowniach nie ma. Aby przygotować dla nich miejsca pracy, trzeba będzie zwolnić pracowników tamtejszych zakładów.

(Nowości Włocławskie 7-05-2008)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: