Remont dróg w Wieńcu Zalesiu

Remont dróg w Wieńcu Zalesiu

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się prace drogowe związane z realizacją przebudowy dróg na terenie gminy Brześć Kujawski. Później, podobnego typu roboty rozpoczęły się w Wieńcu Zalesiu.

W związku z realizacją III i IV etapu przebudowy dróg gminnych, zmodernizowano drogi w Witoldowie, Klementynowie i Guźlinie. Ponadto, w samym Brześciu Kujawskim wykonano ciąg dojazdowy do garaży i przepompowni ścieków przy ul. Krakowskiej i Targowej.

Wykonano prace i położono nową nawierzchnie na drogach o łącznej długości 1548 m. W ramach inwestycji przebudowano odcinki o długości 390 m i 548 m w Klementynowie, 300 m w Witoldowie i 340 m w Guźlinie. Zmodernizowane drogi są szerokie na 3,5 m i mają obustronne pobocza.

Po zakończeniu prac w Witoldowie, Klementynowie i Guźlinie i Brześciu Kujawskim roboty rozpoczęły się w Wieńcu Zalesiu. Roboty budowlane prowadzone są na odcinku ponad 700 m. W ramach realizacji inwestycji powstanie droga o szerokości 3 m i nawierzchni z kostki betonowej oraz obustronnymi poboczami.

Źródło: dd.wloclawek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: