Remont dróg w gminie Brześć Kujawski w 2018 toku

Remont dróg w gminie Brześć Kujawski w 2018 toku

Samorząd brzeski przygotowuje się do rozpoczęcia remontów i modernizacji kolejnych odcinków drogowych. Roboty budowlane zostały podzielone na pięć etapów.

W pierwszym etapie przebudowane zostaną drogi w Miechowicach Dużych, Falborzu Kolonii oraz Kąkowej Woli. Zgodnie z podpisaną  2 marca br. umową, prace rozpoczną się w połowie kwietnia. Drugi etap robót obejmie prace na odcinku Kąkowa Wola – Krowice. Według wytycznych trwającego postępowania przetargowego, rozpoczęcie robót powinno nastąpić w połowie maja.

Kolejne etapy obejmować będą remonty dróg w miejscowościach: Aleksandrowo, Brzezie, Stary Brześć, a także  przebudowę drogi Guźlin – Sokołowo. Wniosek o dofinansowanie ostatniego z zadań został złożony w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.

W ramach zadań inwestycyjnych, których realizację zaplanowano na rok 2018 znajdują się między innymi: kolejny etap przebudowy dróg gminnych w Wieńcu i Wieńcu Zalesiu, Rzadkiej Woli, dróg na osiedlu mieszkaniowym „Cukrownia” oraz przebudowy chodnika w ciągu ul. Konarskiego.

Źródło: www.brzesckujawski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: