Przewodnik: Śladem megalitów, menonitów i Wazówny

246 opisanych miejscowości, ponad 2 tys. km wycieczek po regionie. Każda opatrzona serią zdjęć i współrzędnymi na GPS. To wszystko znaleźć można w nowym przewodniku „Kujawsko-pomorskie dla każdego”.
Włodzimierz Bykowski i jego syn Wieńczysław napisali przewodnik przede wszystkim z myślą o zmotoryzowanych, posługujących się nawigacją satelitarną GPS. Podają współrzędne geograficzne charakterystycznych punktów każdej z wycieczek, które proponują. Ale z tym przewodnikiem nie zgubią się też rowerzyści. Autorzy podają alternatywne przebiegi wycieczek, wykorzystujące leśne drogi lub znakowane szlaki turystyczne. Wiedzą, co piszą. Większość tras pokonali właśnie na dwóch kołach.
Przewodnik podzielony jest na pięć rozdziałów. Każdy dotyczy innej części województwa: Krajny i Borów Tucholskich, Pałuk, Kujaw, Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Chełmińskiego oraz Pojezierza Dobrzyńskiego i Brodnickiego.
Autorzy przewodnika proponują trasy tematyczne, np. megalitów – z Włocławka do Brześcia Kujawskiego, południowo-wschodnimi rubieżami województwa. Największą atrakcją tej wycieczki są neolityczne cmentarzyska w okolicach Izbicy Kujawskiej. Kamienne grobowce, budowane w tym czasie co piramidy egipskie są oryginalnym typem europejskich megalitów, poświadczają, że ludność żyjąca tu ok. 2,5 tys. lat temu miała wysoko rozwiniętą kulturę i wierzenia. Zainteresowanym historią późniejszych epok Bykowscy polecają m.in. podróż śladami menonitów, w lewobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły, śladami Mikołaja z Ryńska, jednego z założycieli i przywódców Związku Jaszczurzego (wycieczka z Chełmży do Grudziądza), czy śladami Anny Wazówny przez pojezierze dobrzyńskie i brodnickie.

Zachęcam zatem do lektury przewodnika ze szczególnym uwzględnieniem ziemi brzeskiej.
„Kujawsko-pomorskie dla każdego”, Włodzimierz Bykowski, Wieńczysław Bykowski, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Bydgoszcz 2011.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: