Droga w Starym Brześciu będzie remontowana

Przebudowy dróg gminnych

Trwają prace na drogach gminnych. Cześć robót trwa, cześć jest w trakcie przygotowania, na kolejne ogłoszono postępowanie przetargowe.

Przebudowane zostaną drogi w Brzeziu i Aleksandrowie. Roboty na pierwszej z dróg w Brzeziu prowadzone będą na odcinku blisko 250 m. Projektowany odcinek zyska szerokość 5 m oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Modernizacja drugiej z dróg obejmować będzie odcinek o długości ponad 1 km. Szerokość wyremontowanej drogi wyniesie 3-4 m. Zaplanowana przebudowa dwóch dróg dojazdowych w Aleksandrowie sprawi, że jedna z nich zyska szerokość 5 m, druga 3,5 m. Po obu stronach każdej z dróg powstaną utwardzone pobocza. Prace rozpoczną się nie później niż 20 lipca br.

Zmodernizowana zostanie również droga lokalna w Starym Brześciu. Roboty prowadzone będą na odcinku ponad 680 m. Projektowana droga zyska szerokość 5 – 5,33 m, powstanie chodnik o szerokości 2 m oraz obustronne pobocza. W ramach projektu przebudowane zostanie także skrzyżowanie modernizowanej drogi z DK 62. Zgodnie z warunkami ogłoszonego postępowania, prace powinny zakończyć się w drugiej połowie października br.

Źródło: www.brzesckujawski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: