Powstanie szlak turystyczny pn. Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich

Powstanie szlak turystyczny pn. Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich

We wtorek 28 lutego 2018 roku o godz. 12 w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie opracowania, wytyczenia i wyznakowania szlaku turystycznego pn. Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich.

Porozumienie podpisali przedstawiciele następujących instytucji uczestniczących w tworzeniu szlaku: Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – Witold Kwapiński, Prezes Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku – Andrzej Tyrjan, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek – Włodzimierz Pamfil oraz jednostek samorządowych po których terenie przebiegać będzie szlak: Wójt Gminy Kowal – Stanisław Adamczyk, Sekretarz Gminy Włocławek – Piotr Stanny, Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Wojciech Zawidzki.

Strony Porozumienia zobowiązały się do wzajemnego wspierania inicjatywy utworzenia Szlaku Męczeństwa Rodziny Migdalskich oraz zadeklarowały czynny udział w pracach zmierzających do jego powstania.

Celem inicjatywy jest nagłośnienie i upamiętnienie tragicznych losów rodziny Migdalskich, spacyfikowanej przez okupanta niemieckiego w styczniu 1945 roku za pomoc udzieloną partyzantom działającym w okolicach Włocławka. W wyniku tej pacyfikacji dwóch partyzantów i czterech członków rodziny Migdalskich poniosło śmierć.

Otwarcie szlaku planuje się na jesień 2018 roku.

Źródło: wloclawek.naszemiasto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: