Podsumowanie 2015 roku

Wojciech ZawidzkiZdaniem Burmistrza Wojciecha Zawidzkiego dla Miasta i Gminy Brześć Kujawski był to rok najbardziej intensywny pod względem inwestycyjnym. Zaplanowano inwestycji na około 16 mln zł. Wszystkie zostały wykonane. Było to rozdanie ostatnich funduszy unijnych z okresu 2007 – 2012. W minionym roku Brześć Kujawski skupiony był na wykonaniu dróg w terenie miejskim, na terenach „po cukrowniczych” ale głównie realizowane były  zdania  budowy infrastruktury drogowej, oświetleniowej, kanalizacyjnej, deszczowej, światłowodowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. Dzięki temu pozyskiwani są nowi inwestorzy. To jest największy sukces, który samorząd brzeski osiągnął w minionym roku. Daje to samorządowi pełną satysfakcję z wykorzystanych środków finansowych unijnych.

Nie udało się  zrealizować budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego, ponieważ   zadanie  nie znalazło się na liście budowy. Bez niej będzie traciło znaczenie to co zostało stworzone do chwili obecnej, co zostało zainwestowane z funduszy samorządu i unijnych i innych źródeł finansowania.  Podwaliny dla lokowania się nowych firm zostały stworzone jednak bez obwodnicy firmy nie będą chciały się tu urządzać. Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować to przedsięwzięcie inwestycyjne w kolejnym roku. 2016 rok jest okresem gdzie perspektywa unijna 2014 – 2020 nie jest uruchomiona. Głównie opieramy się na inwestycjach ze źródła finansowania własnego. Będziemy remontować, kończąc  drogi w mieście i terenach wiejskich, ale skupiliśmy się w nowym roku na projektowaniu tych przedsięwzięć do wykonania w latach 2017- 2018. Liczymy także na to, że Urząd Marszałkowski w końcu wyremontuje  zniszczone drogi wojewódzkie, które zbiegają się w Brześciu Kujawskim – mówił  Burmistrz Wojciech Zawidzki.

Zdaniem burmistrza wybudowanie zniszczonych dróg wojewódzkich przez sejmik oraz realizacja budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego stworzy podwaliny do rozwoju gospodarczego  wokół Włocławka i na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Źródło: promocjewloclawskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Komentarz do “Podsumowanie 2015 roku”

%d bloggers like this: