Podmierna, czy Podmurna?

W każdym okolonym murami centrum miasta średniowiecznego ulica biegnąca wokół murów nosi nazwę Podmurnej (co łatwo sprawdzić choćby w pobliskim Toruniu), ale nie w Brześciu Kujawskim, bo u nas taką ulicę ekscentrycznie nazwano Podmierną.

Przed wiekami była wprawdzie zwyczajną Podmurną (patrz: któryś z licznych opisów dawnego Brześcia), ale do czasu. Istnieje całkiem uzasadnione podejrzenie, że w początkach XX-go wieku gminny urzędnik odczytał literę ,,u” w nazwie ulicy jako ,,ie” tworząc tym samym odręczny dokument zmieniający stan dotychczasowy. Tę twórczą inicjatywę można prosto skorygować uchwałą Rady Miejskiej, ale konieczna wymiana dokumentów może być kłopotliwa dla mieszkańców ulicy. Ulica pozostaje więc Podmierną, co dokumentuje stosowna tabliczka na jej końcu. Aby jednak nie drażnić intelektu turystów i udowodnić, że w Brześciu jednak wiedzą jak brzmi po polsku nazwa ulicy biegnącej pod murem, taka sama tabliczka na przeciwnym końcu ulicy nosi nazwę Podmurnej.

Tak będzie aż do 2011 roku, kiedy to kolejna wymiana dokumentów (na dowody osobiste ,,z czipem”) pozwoli na bezkolizyjną, urzędową zmianę nazwy ulicy. Wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków już od dawna zalecają przywrócenie brzeskim ulicom ich nazw historycznych, ale proza życia skutecznie hamuje konserwatorskie zapędy.

Źródło: „Wiadomości z Grodu Łokietka” 07/2009

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: