Pod opiekę ministra

Szkoły rolnicze w Kowalu i Starym Brześciu, prowadzone przez powiat włocławski, za kilka dni przejmie Ministerstwo Rolnictwa.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu młodzież i dyrektorzy obu szkół dziękowali radnym za dotychczasową dobrze układająca się współpracę i za podjęcie decyzji o przekazaniu szkół. Zgodnie bowiem z aktem notarialnym, podpisanym przez Starostę i członków Zarządu Powiatu, Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu oraz Zespół Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu od 1 stycznia będą prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa.
Za słusznością podjęcia takiej decyzji przemawia wydatna pomoc finansowa ministerstwa, którą szkoły niedawno otrzymały.
Zespół Szkół i RCKU im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu za kwotę blisko 200 tys. zł kupił sprzęt potrzebny do kształcenia w zawodach technik agrobiznesu i mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych. Szkoła wzbogaciła się o nowy ciągnik i samochód oraz o pług obracalny, agregat podorywkowy i uprawno-siewny, kosiarkę rotacyjną i urządzenie do czyszczenia nasion.

(Gazeta Kujawska 28-12-2007)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: