Otwarcie nowego mostu w Wieńcu

Otwarcie nowego mostu w Wieńcu

Po ponad roku od zamknięcia starego mostu w Wieńcu, zbudowanego z cegieł i drewna, nad Zgłowiączką 6 grudnia 2016 roku oficjalnie otwarto nową, mocniejszą i nowocześniejszą przeprawę. Większość pieniędzy na inwestycję wartą ponad 1,7 mln zł gmina Brześć Kujawski otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa.

Realizacja zadania obejmowała całkowitą rozbiórkę istniejącego i wybudowanie w jego miejscu nowego obiektu. Zniszczenia mostu spowodowane były przede wszystkim niskim poziomem wody na rzece. Zmusiło nas to do podjęcia natychmiastowych działań w zakresie budowy nowego obiektu. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na realizację inwestycji, która służyła będzie mieszkańcom przez kolejne lata – mówił Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki

Remont przeprowadziła firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Koszt rozbiórki starego mostu i budowy nowego wyniósł ponad 1,7 mln zł brutto. Realizacja inwestycji została Otwarcie nowego mostu w Wieńcudofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie wyniosło prawie 1,4 mln zł.

W uroczystości przecięcia wstęgi na nowym moście udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej  Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i władz samorządowych oraz wykonawcy.

P.S. Niestety w Wieńcu na cześć Pana Ministra Zielińskiego nikt nie rozrzucał z helikoptera wycinanego przez policjantów konfetti, nikt nawet nie odtańczył hawajskiego tańca… a szkoda, może chociaż Brześć miałby darmową reklamę 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: