Odsłonięcie pomnika Władysława Łokietka

odsloniecie_pomnika27 września 2008 roku w Brześciu Kujawskim miało miejsce odsłonięcie pomnika króla Polski Władysława Łokietka. Po wielu latach wreszcie Król doczekał się pomnika w mieście, w którym się urodził.

Uroczystość rozpoczęła się w Brzeskim Centrum Kultury, gdzie wręczono okolicznościowe odznaczenia oraz nadano tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski” oraz „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”. „Honorowym Obywatelem Gminy Brześć Kujawski” został dr Ryszard Grygiel, a „Zasłużonymi dla Gminy Brześć Kujawski” zostali: Roman Jarecki, Waldemar Cepeusz i pośmiertnie ks. Prałat Stefan Kuliński w imieniu, którego medal odebrał obecny proboszcz parafii św. Stanisława BM ks. Prałat Ireneusz Juszczyński. Następnie odbyła się prelekcja historyczna, która poprowadzili: dr Gerard Kucharski, Jerzy Czopiński, dr Marek Wojtkowski.

Po tym akcencie świeckim część uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym. Tej części przewodniczył Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. bp Wiesław Mering. Udział wzięli: Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich, władz samorządowych, radni Gminy Brześć Kujawski, wielu znakomitych gości z Polski i kapłani na czele z wikariuszem generalnym ks. Infułatem Leonardem Urbańskim i wikariuszem biskupim rejonu włocławskiego ks. prałatem Stanisławem Waszczyńskim oraz gospodarzem parafii Brześć Kujawski ks. Ireneuszem Juszczyńskim. Przed Msza św. Ks. Biskup odsłonił w kaplicy chrzcielnej tablicę upamiętniającą fakt nadania ks. Prałatowi Stefanowi Kulińskiemu tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”.

Podczas Liturgii Mszy Świętej miało jeszcze jedno ważne wydarzenie dla mieszkańców Brześcia. Został poświęcony sztandar: na żółto-biało-czerwonym tle widnieje mur miejski z zamkniętą bramą i trzema basztami. Na środkowej, najwyższej baszcie umieszczona tarcza z herbem książąt kujawskich, przedstawiająca pół lwa i pół orła. Między basztami przedstawione zostały dwie postaci: św. Stanisława BM i św. Piotra. Sztandar ten nadaje prestiż miastu, gdyż odtąd będzie on znakiem tożsamości brzeskiej społeczności. Podczas Eucharystii w homilii Ks. Biskup mocno zaakcentował potrzebę współpracy i wzajemnej troski o dobro tak zacnego grodu. Wspólnota lokalna winna ze sobą współpracować dla dobra każdej jednostki społecznej. To Król Władysław Łokietek, który łączył a nie dzielił, dał temu przykład, a my jako jego spadkobiercy winniśmy to pielęgnować. Nie da się tego osiągnąć sporami, ale wzajemną miłością i dążeniem do dobra ogółu.

Po Mszy św. w orszaku wszyscy zgromadzeni w kościele udali się na Plac Wł. Łokietka, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświecenie pomnika Króla Władysława Łokietka. Odsłonięcia pomnika dokonały dzieci: Aneta Balcerzak – uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu kujawskim i uczeń Michał Szczepanowicz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim. Poświecenia pomnika dokonał Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Ks. Bp Wiesław Mering.

Dzień ten z całą pewnością przejdzie do historii miasta Brześć Kujawski. Oddano hołd temu, który przyczynił się do świetności tego miasta. Społeczność stawiając pomnik Królowi Władysławowi Łokietkowi przyznała się do chlubnych tradycji, a jednocześnie tym samym na nowo podjęła wyzwania budowania dobra dla wszystkich.

Na zakończenie imprezy, wieczorem na deptaku odbył się koncert legendarnego zespołu CZERWONE GITARY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: