Obwodnica dla Lubrańca. Kiedy obwodnica Brześcia?

Obwodnica Brześcia Kujawskiego

Ostatnio wiele się mówiło i pisało o obwodnicy Brześcia Kujawskiego. Zostało nawet założone Stowarzyszenie Wspieranie Budowy Obwodnicy Brześcia Kujawskiego, które z Tomaszem Chymkowskim na czele podjęło walkę o budowę obwodnicy. Był protest. Póki co obwodnicy Brześcia Kujawskiego jak nie było, tak w najbliższych latach nie będzie. Natomiast swojej obwodnicy doczeka się Lubraniec, który w sumie jest w lepszej sytuacji, niż Brześć z racji odległości od autostrady A1.

Jak podaje portal  ddwłocławek.pl: „W Lubrańcu planowana jest także budowa obwodnicy po zachodniej stronie miasta. Dzięki temu uda się w nią wpiąć trzy drogi powiatowe. Trzy warianty pozwalają na uniknięcie wyburzeń. W Izbicy z kolei obwodnica ma biec po wschodniej stronie. Bez względu na wybór wariantu przejmie cały ruch tranzytowy z dwóch dróg wojewódzkich. W południowej części miast obwodnica będzie biec równolegle do gazociągu „Przyjaźń”. Proponowane warianty obwodnic zostały wcześniej pozytywnie ocenione przez przedstawicieli samorządów.
Droga wojewódzka nr 269 będzie projektowana w klasie Z (zbiorczej). Będzie mieć szerokość 6 metrów. Przebudowane zostaną 3 obiekty mostowe i 40 przepustów. Jej długość to blisko 43 kilometry. Wycięte zostaną drzewa rosnące tuż przy jezdni. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych przy przystankach. W Izbicy realizacja projektu będzie oznaczała także uporządkowanie parkowania.”

Zainteresowanych zapraszam również do przeczytania wywiadu ze starostą włocławskim Kazimierzem Kacą i Tomaszem Chymkowskim na portalu promocjewloclawski.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: