Szkoła Podstawowa nr 2 w Brześciu Kujawskim

Obchody 85-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Brześciu Kujawskim

W piątek 25 maja 2018 roku absolwenci, uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim świętowali 85 rocznicę powstania szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości oraz przemówieniami. Po części artystycznej, odbyły się spotkania w klasach, a wieczorem w Zajeździe Piłsudskiego w Dąbiu Kujawskim odbył się Bal Absolwentów.

Przypomnijmy historię powstania szkoły.

Samo powstanie placówki sięga pierwszych lat odbudowy Polski po 120 latach niewoli. Staraniem władz miejskich Brześcia Kujawskiego 14 II 1929 roku. Wydział Powiatowy we Włocławku wyraził zgodę na podjęcie budowy drugiej szkoły powszechnej w Brześciu Kujawskim. Ziemię pod budowę obiektu szkolnego miasto zakupiło od Kacpra Kamińskiego za cenę 12 tys. złotych.

Budowa nowego obiektu trwało blisko 3 lata. Zakończona została w 1931 roku. W 1933 roku szkoła uzyskała miano Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszym dyrektorem został wybrany p. Zygmunt Zajęcki, który kierował tą placówką do roku 1939. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły.

14 IX 1939 roku do Brześcia Kujawskiego wkroczyły wojska niemieckie. Władze hitlerowskie podjęły działania mające na celu zniszczenie polskiego życia społecznego i kulturalnego. Procesem eksterminacji objęto również szkolnictwo. 18 X 1939 roku okupanci zwołali do Włocławka konferencje wszystkich nauczycieli z terenu miasta i powiatu. Przybyłych nauczycieli aresztowano i osadzono w więzieniach. Łącznie w okresie okupacji zginęło 217 pedagogów. W tej liczbie znaleźli się również nauczyciele z Brześcia Kujawskiego.

20 I 1945 roku Brześć Kujawski został wyzwolony. W marcu 1945 roku oficjalnie rozpoczęto rok szkolny w Szkole Powszechnej nr 2. Posiadała ona 12 oddziałów, a naukę pobierało 559 uczniów. Do szkoły wstąpili nie tylko uczniowie, którzy powinni podlegać obowiązkowi szkolnemu, lecz także ci, których naukę przerwała okupacja hitlerowska. Nie zorganizowano w związku z tym klasy siódmej. Pierwsi powojenni absolwenci opuścili mury szkoły 15 VII 1945 roku.

Nauczanie w zakresie pełnych siedmiu klas szkoły powszechnej rozpoczęto dopiero od dnia 1 IX 1945 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: