Najstarsze naczynie

Gliniany, z domieszką żwiru i odciskami palców tych, którzy żyli 7,5 tys. lat temu. Naczynie odkryte przez łódzkich archeologów w Brześciu Kujawskim należy do najstarszych zgromadzonych w łódzkim Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym.
Był używany do gotowania, duszenia mięsa, ryb i tego, co wyłowiono w jeziorze. Ma grube ściany, aby postawiony bezpośrednio w palenisku nie pękał. – Jest wykonany całkowicie ręcznie, najstarszą techniką lepienia naczyń na świecie – twierdzi doc. dr hab. Ryszard Grygiel, dyrektor łódzkiego muzeum. – To technika tzw. taśmowa. Z gliny formowano wąskie paski, taśmy i piętrowo, jedna nad drugą dolepiano do okrągłego dna. Miejsca łączeń wygładzano a całości nadawano kształt zbliżony do owocu tykwy.
Archeolodzy twierdzą, że formy neolitycznych naczyń są wzorowane na naturalnych, np. wydrążonych owocach tykwy, w których początkowo przechowywano jedzenie. – To naczynie należy do tzw. grubościennych, przeznaczonych do gotowania, w odróżnieniu od „cienkościennych”, które pełniły funkcję dzisiejszej zastawy stołowej – opowiada dyr. Grygiel. – Jedne i drugie były zdobione. A 7,5 tys. lat temu głównym ornamentem były wstęgi, w tym wypadku ryte, układające się w geometryczne wzory. Dodatkowym ozdobnikiem były „guzki”, okrągłe kawałki gliny przylepiane w miejscach łączenia się wyrytych linii.
– Potem były spłaszczane palcem, stąd na niektórych do dziś widoczne są odciski ich twórców – mówi dyrektor Grygiel.
Znalezione naczynie pochodzi z Brześcia Kujawskiego, z osady zamieszkiwanej przez przedstawicieli najstarszej na ziemiach Polski kultury neolitycznej, zwanej kulturą ceramiki wstęgowej rytej.

(Gazeta Wyborcza 13-02-2003)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: