Brzeska Strefa Gospodarcza

Brzeska Strefa Gospodarcza

Brześć Kujawski to znakomite miejsce dla lokalizacji inwestycji – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi. Dlaczego warto inwestować tutaj?

Brześć Kujawski to miejsce otwarte na nowoczesne technologie, które powstają na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej – obszarze 470 ha zlokalizowanym wokół węzła A1.

Bezsprzecznym atutem gminy jest jej położenie w centralnej Polsce, w powiecie włocławskim, w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Gwarancję krajowych i międzynarodowych połączeń stanowi doskonała infrastruktura komunikacyjna. Zlokalizowana na terenie gminy autostrada A1 (z dwoma węzłami komunikacyjnymi), droga krajowa „62” i nieznaczna odległość od drogi krajowej „91”, znakomita sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, międzynarodowe lotnisko w Warszawie w odległości 180 km oraz lotniska w Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu, odległość 200 km od portów w Gdańsku i Gdyni sprawiają, że tereny inwestycyjne stają się atrakcyjne dla inwestorów ze wschodniej, jak i zachodniej Europy.

Brzeska Strefa GospodarczaKompleksowe przygotowanie terenów pod przedsięwzięcia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego. Dzięki zapobiegliwości samorządu podjęto szereg starań, których efektem było uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Przeprowadzone działania sprawiły, że Brzeska Strefa Gospodarcza posiada pełen dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, dróg technologicznych wraz z oświetleniem oraz sieci światłowodowej.

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, zwolnienia od podatków i stabilna polityka finansowa, szereg udogodnień w procesie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają idealne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji.

Starania i działania samorządu o stwarzanie atrakcyjnych warunków dla zrównoważonego rozwoju zostają doceniane przez instytucje i organy opiniotwórcze. 30 ha obszar stanowiący własność ANR został laureatem I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Grunt na Medal 2014”, kapituła konkursu wyróżniła też tereny zlokalizowane przy ul. Przemysłowej.

Brzeska Strefa GospodarczaCzęść gruntów objęta jest patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co jest potwierdzeniem ich doskonałego przygotowania.

Niezaprzeczalnym atutem są zasoby ludzkie. Wskaźnik bezrobocia w regionie, elastyczny profil edukacji, bliskość uczelni wyższych kształcących na kierunkach technicznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych sprawiają, że każdy z przedsiębiorców znajdzie wykwalifikowane kadry do prowadzenia działalności. Korzystne są również niskie koszty pracy, bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek oraz stosunkowo wysoki procent osób w wieku produkcyjnym.

Nie ma lepszej rekomendacji gminy niż zadowoleni z jej działań mieszkańcy, dlatego też wraz z rozwojem gospodarczym, priorytetem samorządu jest podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Istniejąca bardzo dobra baza oświatowa, nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne, powstały skatepark, kompleksowo zmodernizowane place zabaw, ścieżki pieszo-rowerowe, znakomite tereny mieszkaniowe oraz przygotowane uzbrojone działki budowlane czynią gminę miejscem gdzie dobrze czują się Brzeska Strefa Gospodarczainwestorzy, turyści, jak i mieszkańcy. Status gminy Uzdrowiskowej i funkcjonujące Uzdrowisko w Wieńcu-Zdroju, które posiada unikalne walory lecznicze, stwarza komfortowe warunki do wypoczynku i rekreacji.

Zapraszamy do Brześcia Kujawskiego – komunikacyjnego serca Polski i zainwestowania w Brzeskiej Strefie Gospodarczej – miejsca, które staje się idealnym partnerem w biznesie i logistyce..

Więcej informacji: www.inwestuj.brzesckujawski.pl