Marszałek przejął pałac w Wieńcu

Od 1 czerwca Szpital Wojewódzki we Włocławku nie zarządza już pałacem w Wieńcu ani otaczającym go parkiem. Cała nieruchomość została przekazana samorządowi województwa.
Od 2006 roku, kiedy to z Wieńca wyprowadził się szpitalny oddział gruźlicy i chorób płuc, zabytkowy obiekt stał pusty. Roczne koszty utrzymania nieczynnej nieruchomości, obejmujące między innymi ochronę, wynosiły około 100 tysięcy złotych.
Zamysł sprzedania w całości zabytkowego pałacu wraz z otaczającym go parkiem o powierzchni ponad 8 hektarów, nie powiódł się. – Ostatni przetarg odbył się pod koniec ubiegłego roku i podobnie jak poprzednie zakończył się niepowodzeniem – przypomina Józef Mazierski, zastępca dyrektora włocławskiego szpitala do spraw techniczno-eksploatacyjnych.
Już w ub. roku Zarząd Województwa przyjął uchwałę intencyjną dotycząca przejęcia budynku i 2 lipca 2008 zadecydował o wszczęciu procedury nabycia nieruchomości. Zarząd ogłosił wówczas formalnie, iż budynek zostanie przeznaczony na utworzenie Centrum Szkoleniowo-Kongresowego. Przez kilka miesięcy prowadzone były analizy która z instytucji miałaby prowadzić to centrum.
Centrum ma być instytucją wspierającą różne środowiska w pozyskiwaniu informacji, porad oraz szkolącą w zakresie wsparcia unijnego i nowoczesnych technologii. – Centrum Szkoleniowo-Kongresowe w tej części województwa jest naprawdę potrzebne – przekonywała jeszcze niedawno Beata Krzemińska, rzecznik marszałka. – To ważne, aby dla tego obiektu znaleźć właściwe przeznaczenie, które wykorzysta walory budynku, jego otoczenia oraz – co istotniejsze będzie – służyło mieszkańcom całego regionu.
Oficjalnie od 1 czerwca zabytkowa nieruchomość w podwłocławskim Wieńcu jest już we władaniu samorządu województwa. To oznacza spore oszczędności dla włocławskiego szpitala, który nie będzie już płacił podatków od nieruchomości, ani pokrywał kosztów ochrony obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: