Od 1 czerwca Szpital Wojewódzki we Włocławku nie zarządza już pałacem w Wieńcu ani otaczającym go parkiem. Cała nieruchomość została przekazana samorządowi województwa.
Od 2006 roku, kiedy to z Wieńca wyprowadził się szpitalny oddział gruźlicy i chorób płuc, zabytkowy obiekt stał pusty. Roczne koszty utrzymania nieczynnej nieruchomości, obejmujące między innymi ochronę, wynosiły około 100 tysięcy złotych.
Zamysł sprzedania w całości zabytkowego pałacu wraz z otaczającym go parkiem o powierzchni ponad 8 hektarów, nie powiódł się. – Ostatni przetarg odbył się pod koniec ubiegłego roku i podobnie jak poprzednie zakończył się niepowodzeniem – przypomina Józef Mazierski, zastępca dyrektora włocławskiego szpitala do spraw techniczno-eksploatacyjnych.
Już w ub. roku Zarząd Województwa przyjął uchwałę intencyjną dotycząca przejęcia budynku i 2 lipca 2008 zadecydował o wszczęciu procedury nabycia nieruchomości. Zarząd ogłosił wówczas formalnie, iż budynek zostanie przeznaczony na utworzenie Centrum Szkoleniowo-Kongresowego. Przez kilka miesięcy prowadzone były analizy która z instytucji miałaby prowadzić to centrum.
Centrum ma być instytucją wspierającą różne środowiska w pozyskiwaniu informacji, porad oraz szkolącą w zakresie wsparcia unijnego i nowoczesnych technologii. – Centrum Szkoleniowo-Kongresowe w tej części województwa jest naprawdę potrzebne – przekonywała jeszcze niedawno Beata Krzemińska, rzecznik marszałka. – To ważne, aby dla tego obiektu znaleźć właściwe przeznaczenie, które wykorzysta walory budynku, jego otoczenia oraz – co istotniejsze będzie – służyło mieszkańcom całego regionu.
Oficjalnie od 1 czerwca zabytkowa nieruchomość w podwłocławskim Wieńcu jest już we władaniu samorządu województwa. To oznacza spore oszczędności dla włocławskiego szpitala, który nie będzie już płacił podatków od nieruchomości, ani pokrywał kosztów ochrony obiektów.