Koncert w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”

Koncert w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. W regionie występują obszary specyficzne pod względem cech kulturowych, między innymi, słynąca z architektury gotyckiej ziemia chełmińska czy obszar związany z dziedzictwem Piastów i zabytkami architektury romańskiej – Kujawy i Pałuki. Ponadto w krajobraz kultury województwa doskonale wpisują się mniejsze obiekty sakralne, posiadające bogatą historię i wielowiekową tradycję, które uzupełniają ofertę kulturalno-turystyczną województwa. Część właśnie tych obiektów, stanowiących charakterystyczne dla województwa budowle, została objęta zakresem Projektu. Przedsięwzięcie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”, którego pomysłodawcą i Liderem jest Województwo kujawsko-pomorskie ma na celu ochronę i zachowanie obiektów sakralnych i kulturalnych województwa. Stan techniczny tych zabytków nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału kulturowego regionu, będącego przedmiotem zainteresowania turystów. Wiele obiektów znajduje się w złym stanie, co jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w zakresie infrastruktury obiektu. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz remontowo-budowlanych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, co docelowo wpłynie na wykorzystanie potencjału województwa, zwiększenie atrakcyjności kulturowo-turystycznej regionu oraz ochronę i zachowanie dziedzictwa materialnego województwa. Projekt ma charakter projektu partnerskiego. Zaplanowano do zrealizowania 125 zadań dotyczących prac remontowo-budowlanych w zabytkach nieruchomych oraz prac konserwatorskich zabytków ruchomych i nieruchomych.

Dopełnieniem prac konserwatorskich jest oferta koncertowa, która ma na celu podkreślenie walorów akustycznych oraz użytkowych obiektów. Podczas realizacji koncertów w zabytkach, których wykonawcami będzie 10 zespołów kameralnych związanych z instytucjami muzycznymi regionu, zaprezentowane zostaną dzieła wybitnych kompozytorów od średniowiecza do końca XIX wieku. wiele z tych dzieł powstało specjalnie z myślą o obiektach sakralnych.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

sobota 1.12.2012 r., godz. 16:00

Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Kościół p.w. Michała Archanioła ul. Kołłątaja 1, Brześć Kujawski

wykonawcy: Toruński Kwartet Wokalny

w składzie:
Anna Niemiec – Mościcka – sopran
Magdalena Miszewska – Zasadna – alt
Krzysztof Zimny – tenor
Michał Pilichowicz – bas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: