Klasztor z 1264 roku w Brześciu Kujawskim jest remontowany

Klasztor z 1264 roku w Brześciu Kujawskim jest remontowanySzyby będą odgradzać zwiedzających od krypt, w których pochowani są dominikanie. Po szkle będziemy się poruszali podziwiając znajdujące się poniżej gotyckie posadzki. Czy to możliwe? Nieprędko, ale dzisiejszy gospodarz klasztoru z 1264 r., ks. prałat Ireneusz Juszczyński snuje takie plany.

W ubiegłym roku, podczas remontu, robotnicy natknęli się na szczątki ludzkie. Przybyli na miejsce archeolodzy stopniowo odsłaniali zasypane ziemią pomieszczenia. Odkryli stare malowidła i wejście do krypt grobowych. Badania georadarem wskazały, że pod całym klasztorem są pomieszczenia. Potwierdziła to kamera wprowadzona przez nawiercone w podłodze otwory. W podziemiach odkryte zostały trumny ze szczątkami zakonników i korytarze. Prace zostały wtedy przerwane, a krypty zamknięte. Powód? Zabrakło pieniędzy.

Klasztor był bardzo zaniedbany, a w przeszłości popełniono wiele błędów, choćby pokrycie części ścian wewnętrznych farbą olejną, co spowodowało niszczenie tynków. Na zewnątrz podwyższono też warstwę ziemi, która napiera na ściany i może być przyczyną ich uszkodzenia. Wnętrze klasztoru, a szczególnie jego drewniane elementy zaatakowane były przez szkodniki. – Odnowiliśmy już północną ścianę elewacji – podkreśla ks. prałat. – Tam gdzie gotyckie cegły były odsłonięte, zostały oczyszczone i zakonserwowane. Całość tych prac ma być ukończona do września. Roboty mogą być prowadzone dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego, gminy Brześć Kujawski oraz parafian. Natomiast do renowacji obrazu św. Wincentego Ferreriusza i malowideł w znacznej większości dołożył się wojewódzki konserwator zabytków.

Czytaj więcej: http://www.pomorska.pl/wiadomosci/wloclawek/a/klasztor-z-1264-roku-w-brzesciu-kujawskim-jest-remontowany-zdjecia,10423848/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: