Remont dróg w Wieńcu Zalesiu

Inwestycje drogowe planowane na 2018 rok

Z myślą o komforcie mieszkańców oraz polepszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w kwietniu 2018 r. powinny rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową dróg w miejscowościach: Kąkowa Wola, Falborz Kolonia i Miechowice Duże.

W połowie stycznia ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie na terenie Gminy Brześć Kujawski – I etap”. W ramach modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Falborz Kolonia, wyremontowany zostanie 830 m odcinek jezdni. Zgodnie z projektem będzie to droga 4 m wraz z obustronnym poboczem.

Z myślą o mieszkańcach sołectwa Kąkowa Wola przebudowane zostaną dwa odcinki drogowe. Pierwszy z nich, to droga o długości 2,3 km. Realizacja przedsięwzięcia zmieni szerokość jezdni do 3,5 m, zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa oraz obustronne pobocza i utwardzone zjazdy. Planowana inwestycja na drugim odcinku drogi gminnej o długości ponad 120 m zmieni szerokość jezdni do 2,5 m, zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, obustronne pobocza oraz zjazdy.

Prace na drogach w Miechowicach Dużych obejmować będą przebudowę ok. 2,4 km dróg. Przedsięwzięcie zmieni szerokość jezdni do 3,5 m, zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, zjazdy i obustronne pobocza. Zadanie w całości zostanie sfinansowane z budżetu gminy.

Źródło: www.brzesckujawski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: