Pieczęcie Brześcia Kujawskiego

Burmistrz Brześcia KujawskiegoGmina Brześć KujawskiRada Miejska Brześć Kujawski

Jednym z symboli samorządu terytorialnego w myśl woli ustawodawcy są pieczęcie. Brześć Kujawski atrybut ten ma silnie zakorzeniony w staropolskiej tradycji, bowiem już w XIV w., jak dowodzą źródła, miasto używało pieczęci z wyobrażeniem herbu (tj. muru fortecznego zaopatrzonego blankami z zamkniętą bramą w środku, mur z trzema basztami, także z blankami u szczytu i środkową basztą najwyższą mającą na sobie małą trójkątną tarczę z herbem kujawskim, w basztach znajdują się po dwa okna, a między basztami dwaj święci św. biskup Stanisław z pastorałem i św. Piotr z kluczami). Średnica pieczęci wynosi 35 mm.

dr Gerard Kucharski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu

Źródło: www.brzesckujawski.pl