Herb Brześcia Kujawskiego
Flaga Brześcia Kujawskiego
Sztandar Brześcia Kujawskiego
Pieczęcie Brześcia Kujawskiego
Hejnał Brześcia Kujawskiego