Herb Brześcia Kujawskiego

Flaga Brześcia Kujawskiego

Sztandar Brześcia Kujawskiego

Pieczęcie Brześcia Kujawskiego

Hejnał Brześcia Kujawskiego