Województwo brzeskie

Herb województwa brzeskokujawskiego

Województwo brzeskie, później brzeskokujawskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję wielkopolską. Istniało od XIV wieku do 1793 r., obejmowało powierzchnię 3000 km², posiadało 5 powiatów. Siedzibą wojewody był Brześć Kujawski, a sejmiki ziemskie odbywały się w Radziejowie.

Województwo brzeskie utworzono w XIV w. Po unii lubelskiej dla odróżnienia od brzeskolitewskiego nazwane brzeskokujawskim.

Było to jedno z najmniejszych województw I Rzeczypospolitej – liczyło tylko 60 mil², ale jednocześnie najgęściej zaludnione.

Obecnie obszar ten wchodzi w skład woj. kujawsko-pomorskiego.

Senatorów większych posiadało województwo 3, którymi byli: biskup kujawski oraz wojewoda i kasztelan brzeskokujawscy; mniejszych senatorów także 3, to jest kasztelanów: kruszwickiego, kowalskiego i konarskokujawskiego.

Wojewodowie województwa brzeskokujawskiego:
(Daty oznaczają udokumentowany czas sprawowania urzędu)

Arnold (1228)
Krzesisław (1231-1233)
Bronisz ze Służewa (1294-1305)
Stanisław z Kruszyna (zm. 1308/13)
Mikuł (zm. 1317/19)
Jan z Płonkowa (1328-1343)
Wojciech z Pakości (1325-ok.1345)
Wojciech z Kościelca (1358-1386)
Krzesław z Kościoła (1391-1412)
Maciej z Łabiszyna (1412-1430)
Jan z Lichenia (1430-1448)
Jan Kretkowski (1449-1452)
Mikołaj Szarlejski ze Ściborza (1453-1457)
Mikołaj Kościelecki (1457-1479)
Andrzej Kretkowski (1480)
Piotr Donin (1480-1484)
Jan z Oporowa (1484-1494)
Maciej ze Służewa (1494-1496)
Andrzej z Pierowej Woli i Lubienia (1496-1498)
Mikołaj Kościelecki (1500-1510)[1]
Stanisław Kościelecki (1520-1522)[1]
Mikołaj Kościelecki (1523-1525)
Jan Janusz Kościelecki (1540-1542)[1]
Rafał Leszczyński (1545-1550)
Jan Janusz II Kościelecki (1550-1552)[1]
Łukasz III Górka (1554-1563)
Jan Służewski (1563-1580)
Piotr Potulicki (1580-1582)
Grzegorz Kretkowski (1582-1590)
Andrzej Leszczyński (1591-1606)
Michał Działyński (1609 – 1617)
Jan Gostomski (1620)
Jakub Szczawiński (1620-1637)
Andrzej Kretkowski (1637-1643)
Jan Szymon Szczawiński (1643-1655)
Władysław Wierzbowski (1656–1657)
Hieronim Wierzbowski (1657–1661)
Zygmunt Działyński (1661-1678)
Jan Opaliński (1678-1684)
Zygmunt Dąmbski (1684-1704)
Maciej Pstrokoński (1706-1707)
Jan Jakub Potulicki (1707-1726)
Andrzej Dąmbski (1726-1734)
Antoni Dąmbski (1734-1771)
Ludwik Karol Dąmbski (1771-1783)
Stanisław Dąmbski (1783-1795)

Powiaty województwa brzeskokujawskiego:

powiat brzeskokujawski
powiat kowalski
powiat kruszwicki
powiat przedecki
powiat radziejowski

Sejmiki odbywały się wspólnie dla województw inowrocławskiego i brzeskokujawskiego w Radziejowie. Województwo przestało istnieć po II rozbiorze Polski.

Herb był taki sam jak województwa inowrocławskiego, to jest pół orła czarnego i pół lwa czarnego, grzbietami do siebie obróconych i zwieńczonych jedną koroną na polu złotym. Mundurem posłów sejmowych był kontusz karmazynowy, a wyłogi i żupan granatowe, poza sejmem zaś odwrotnie: kontusz granatowy, a wyłogi i żupan karmazynowe.

Bibliografia:
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich: 1789. Cz. 3, Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie, wyd. Andrzej Tomczak przy współpracy Zofii Kędzierskiej Poznań, Warszawa 1977