Nazwa miasta Brześć Kujawski

Nazwa Brześć pochodzi od wyrazu brzost – gatunek wiązu. Określała pierwotnie teren porośnięty brzostem.

Należy zwrócić uwagę na liczne zapisy źródłowe. Z encyklopedii „Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany” dowiadujemy się, jakimi nazwami posługiwano się dawniej. Tak więc w średniowieczu nazwa brzmiała Brzeście, następnie Bresczk 1228, Bresce 1250, Bzesche 1288, Brezt, Brezte 1289, Bresche 1293, Brest 1295, Bresczie 1314, Brzesth 1362, w Brzesczu 1420, Bresczie 1516, Brzescie 1628-32, w Brześciu 1677, Brześć 1839, Brześć kujawski 1880, Brześć Kujawski.

Podczas okupacji Niemcy zmienili nazwę miasta na Brest-Kujawien (1939-1942), po czym na Brest (Wartheland) (1943-1945).

Drugi człon nazwy – Kujawski pochodzi od Kujaw (regionu geograficznego Polski) nadany dla odróżnienia od Brześcia Litewskiego, stolicy województwa brzesko-litewskiego.

Etymologia nazwy Kujawy była w historii różnie wywodzona. Najbardziej prawdopodobny zdaje się być wykład Stanisława Rosponda, który wywodzi nazwę Kujawy od słów kui, kuiati oznaczających wicher i zarówno odmianę terenu równinnego, wydmowego, narażonego na silne jego podmuchy. Etymologia nazwy Kujaw związana jest zatem z fizjografią tej krainy.