Monografia Brześcia Kujawskiego

Monografia Brześcia Kujawskiego ks. Stefana Kulińskiego z 1935 r. (plik pdf)

Monografia Brześcia Kujawskiego ks. Stefana Kulińskiego z 1935 r.

Monografia Brześcia Kujawskiego ks. Stefana Kulińskiego z 1935 r. (wydanie z okazji 700-lecia istnienia kościoła parafialnego; przedruk oryginału z 1935 roku (plik pdf)

Monografia Brześcia Kujawskiego ks. Stefana Kulińskiego z 1935 r. (wydanie z okazji 700-lecia istnienia kościoła parafialnego; przedruk oryginału z 1935 roku

Monografia Brześcia Kujawskiego pod red. Bogdana Głębowicza z 1970 r.  (plik pdf)

Monografia Brześcia Kujawskiego pod red. Bogdana Głębowicza z 1970 r.

Obecnie trwają prace nad nową monografią Brześcia Kujawskiego. Oficjalne prace nad monografią miasta zainaugurowano 5 marca 2016 r.  Zgodnie z założeniami monografia „Dzieje Brześcia Kujawskiego i okolic” wydana zostanie w roku 2018. 

Autorami poszczególnych rozdziałów będą:

  1. Prahistoria Brześcia Kujawskiego i jego okolic prof. dr hab. Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi),
  2. Wczesne średniowiecze Brześcia Kujawskiego i okolic – opracuje także prof. dr hab. Ryszard Grygiel,
  3. Średniowieczne dzieje miasta (do końca XV w.) dr hab. Dariusz Karczewski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
  4. Brześć Kujawski w okresie staropolskim (do 1793 roku) dr Wojciech Sławiński (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa),
  5. Dzieje miasta pod zaborami (1793-1918) dr Tomasz Dziki (Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku),
  6. Brześć Kujawski w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Toruniu),
  7. Lata wojny i okupacji dr hab. Sylwia Grochowina (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  8. W czasach „władzy ludowej” (1945-1989) prof. dr hab. Witold Stankowski (Uniwersytet Jagielloński, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimu),
  9. U progu czasów najnowszych (po 1989 roku) – mgr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Ponadto publikację będą uzupełniać: bibliografia, indeksy i aneksy, które sporządzi dr Joanna Jarczyńska (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).