Dokumenty archiwalne

Mapa Brześcia Kujawskiego i okolic z 1930 roku

Mapa Brześcia Kujawskiego i okolic z 1930 rokuMapa Włocławka z 1930 roku, wydana jako arkusz oznaczony PAS38 SŁUP28 Mapy Taktycznej Polski.

Link do nakładki na mapę google:

http://stareplanymiast.pl/PM/WLOCLAWEK/M1930/


Brześć Kujawski w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”

Brześć Kujawski w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"

Brześć Kujawski w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"

Hasło „Brześć Kujawski” w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” , Tom I, str. 398-339, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914

Źródło: dir.icm.edu.pl


Artykuł „Brześć Kujawski i jego historya” w Tygodniku Ilustrowanym „Nasz Kraj”

Artykuł "Brześć Kujawski i jego historya" w Tygodniku Ilustrowanym "Nasz Kraj"

Artykuł "Brześć Kujawski i jego historya" w Tygodniku Ilustrowanym "Nasz Kraj"

Wzmianka o historii Brześcia Kujawskiego w Tygodniku Ilustrowanym „Nasz Kraj” z 1907 roku.

Źródło: www.czyzniejewski.pl


.Akcje Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.

Akcja Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.Akcja Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.Akcja Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.

Akcja Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.Akcja Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.Akcja Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S. A.

Akcje imienne Towarzystwa Cukrowni Brześć Kujawski S.A. z siedzibą w Warszawie. Wydanie: Warszawa 1937 rok, wymiary: 30 x 22 cm.  Akcje o nominałach: 1 akcja zł 300; 5 akcji zł 300 każda; 10 akcja zł 300 każda.


Miecz z XI w. z Brześcia Kujawskiego

Miecz z XI w. z Brześcia Kujawskiego

Wymiary:
Długość całości: 90cm
Długość rękojeści: 14cm
Szerokość głowni u nasady: 4,5cm
Szerokość głowni przy sztychu: 1cm
Długość jelca: 10cm
Wysokość jelca: 2,1cm
Wysokość głowicy: 4,5cm
Szerokość głowicy: 8,2cm
Znaleziony na terenie Brześcia Kujawskiego
Miejsce przechowywania: Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Prawdopodobnie import z północnych wybrzeży Bałtyku

Źródła:
1. Andrzej Nadolski „Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku”
2. Andrzej Nadolski „Broń i strój rycerstwa polskiego” (zdjęcie)


.Matryca do wyrobu kaptorg z Brześcia Kujawskiego

Matryca do wyrobu kaptorg z Brześcia Kujawskiego

Miejsce znalezienia: Brześć Kujawski, grób złotnika na cmentarzysku
Datowanie: II połowa XI wieku
Sposób znalezienia: wykopaliska archeologiczne
Skład: brąz
Opis:
Matryca do wyrobu kaptorg trapezowatych, obrazek z wypukłym obramieniem liniowym. Przedstawia on dwa odwrócone do siebie tyłem ptaki pod Drzewem Życia. Mają one silnie zakrzywione dzioby, a na nogach i skrzydłach poziome i ukośne paski (ptaki drapieżne? może jastrzębie?). Przywiązane są za szyje do korony Drzewa Życia. Samo drzewo składa się wyłącznie z linii prostych.

Źródła:
1. Witold Hensel Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej. PWN, Warszawa 1987, wyd. IV uzupełnione, s. 221, 595
2. Józef Kostrzewski Kultura prapolska. Wyd. III, PWN, Warszawa 1962, s. 255
3. http://acn.waw.pl/qkiel76/czarne.htm


Pochwa noża z Brześcia Kujawskiego

 Pochwa noża z Brześcia Kujawskiego

Miejsce znalezienia: Brześć Kujawski
Skład: brąz, skóra, przed II wojną światową przyczepiona była jakaś tkanina
Opis:
Pochwa z zachowanym prawie całkowicie metalowym okuciem i dość dobrze zachowaną częścią organiczną. Okucie biegnie głównie wzdłuż dolnej krawędzi pochwy. Od zewnątrz zdobią je 3 sylwetki zwierząt. W początkowej części wzdłuż okucia widoczna jest sylwetka człowieka. Zza niego wystaje głowa zwierzęcia, które styka się pyskiem z pierwszym z trzech zwierząt. Przy końcu na okucie nałożona jest połówka lilii heraldycznej na „łodyżce”, jak się zdaje połączona z ostatnim z trzech zwierząt. Wszystkie krawędzie blachy okucia zdobione są podwójnym rzędem wypukłych punktów. Okucie obejmuje pochwę w dwóch miejscach w dolnej części, w tym na dość długim odcinku na samym końcu przedmiotu.
Mimo silnej stylizacji, wskutek której trzy zwierzęta przypominają kaczki, zapewne są to wilki (zdają się mieć odnóża z przodu i z tyłu), samo wyobrażenie zaś przedstawia prawdopodobnie atak wilków na człowieka i jego psa. Jest to, jak można sądzić, scena mityczna.
Stylistycznie okucie bardzo przypomina dekorację okuć łęków siodła z Lutomierska (krawędź zdobiona sylwetkami zwierząt), charakterystyczną dla terenów Powołża. Jak można sądzić, jest to rodzima przeróbka motywów wschodnich.

Źródło: Józef Kostrzewski Kultura prapolska. Wyd. III, PWN, Warszawa 1962, s. 400


Dokument Władysława Łokietka zezwalający na wybudowanie szpitala pod Brześciem Kujawskim z 1294 roku

Dokument Władysława Łokietka zezwalający na wybudowanie szpitala pod Brześciem Kujawskim z roku 1294

Dokument Władysława Łokietka zezwalający na wybudowanie szpitala pod Brześciem Kujawskim z roku 1294

Dokument Władysława, księcia kujawskiego i sieradzkiego (późniejszego króla Polski Władysława Łokietka) z 1294 r. zezwalający Jakubowi, rządcy szpitala, na wybudowanie nowego szpitala św. Ducha pod Brześciem Kujawskim i uposażenie tego szpitala 4 łanami ziemi.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl


Transumpt wyroku w procesie polsko-krzyżackim z 17 XI 1421 roku

Transumpt wyroku w procesie polsko-krzyżackim z 17 XI 1421 roku

Transumpt z 1421 r. wyroku z 15 IX 1339 r. w procesie polsko-krzyżackim, tzw. procesie warszawskim. Na mocy wyroku Zakon krzyżacki miał zwrócić Polsce Pomorze, ziemię chełmińską, inowrocławską, brzeską, dobrzyńską i michałowską oraz zapłacić odszkodowanie w wysokości 194 i pół tys. grzywien polskich. Niestety postanowienia sądu nie zostały wprowadzone w życie.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl


Pieczęć przytwierdzona do transumptu wyroku w procesie polsko-krzyżackim z 17 XI 1421 roku

Pieczęć przytwierdzona do transumptu wyroku w procesie polsko-krzyżackim z 17 XI 1421 roku

Pieczęć pełnomocnika kurii papieskiej kardynała Gwillerma z Fillastre przytwierdzona do transumpt z 1421 r. wyroku z 15 IX 1339 r. w procesie polsko-krzyżackim, tzw. procesie warszawskim.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl


Pokój brzeski między Zakonem Krzyżackim a Polską i Litwą z dnia 31 XII 1435 roku

Pokój brzeski między Zakonem Krzyżackim a Polską i Litwą z dnia 31 XII 1435 roku

Paweł von Rusdorf, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, zawiera traktat pokojowy z Polską i Litwą. Stronę polską reprezentuje biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl


Przywilej Władysława Łokietka dla klasztoru cystersów w Byszewie z dnia 14 IV 1325 roku

Przywilej Władysława Łokietka dla klasztoru cystersów w Byszewie z dnia 14 IV 1325 roku

Dnia 14 IV 1325 roku, Brześć Kujawski – Władysław Łokietek, król polski, potwierdza cystersom w Byszewie (Koronowie) przywileje nadane im przez poprzednich władców oraz stan posiadania w kasztelani nakielskiej i zezwala na lokację dóbr klasztornych na prawie niemieckim z dodaniem różnych wolności.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl


Przyrzeczenie wyboru następcy Władysława Jagiełły spośród jego synów z 14 IV 1433 roku

Przyrzeczenie wyboru następcy Władysława Jagiełły spośród jego synów z 14 IV 1433 roku

Biskup włocławski i kanclerz wielki koronny Jan Szafraniec, urzędnicy ziemscy i znaczniejsze rycerstwo województwa brzeskiego przyrzekają wybrać po śmierci Władysława Jagiełły jednego z jego synów na tron polski.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl


Kopia listu z obozu Lubomirskiego stacjonującego pod Brześciem Kujawskim z 15 VII 1666 roku opisującego przebieg bitwy pod Mątwami rozegranej 13 VII 1666 roku

Kopia listu z obozu Lubomirskiego stacjonującego pod Brześciem Kujawskim z 15 VII 1666 roku opisującego przebieg bitwy pod Mątwami rozegranej 13 VII 1666 rokuKopia listu z obozu Lubomirskiego stacjonującego pod Brześciem Kujawskim z 15 VII 1666 roku opisującego przebieg bitwy pod Mątwami rozegranej 13 VII 1666 rokuKopia listu z obozu Lubomirskiego stacjonującego pod Brześciem Kujawskim z 15 VII 1666 roku opisującego przebieg bitwy pod Mątwami rozegranej 13 VII 1666 roku

15 VII 1666, Brześć Kujawski
Kopia listu z obozu Lubomirskiego, byłego marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego, stacjonującego pod Brześciem Kujawskim opisującego przebieg bitwy pod Mątwami rozegranej 13 VII 1666 roku między rokoszanami a wojskami króla Jana Kazimierza.

Źródło: www.dziedzictwo.polska.pl