Dworzec i budynek Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim będą remontowane

Dworzec i budynek Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim będą remontowane

Ponad milion złoty dofinansowania otrzyma gmina Brześć Kujawski na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacji poddane zostaną: budynek dworca autobusowego oraz siedziby Urzędu Miejskiego.

18 grudnia br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Termomodernizacja dworca polegać będzie między innymi na dociepleniu ścian, przebudowie elewacji, dachu oraz przebudowie ścianek wewnętrznych. 

Zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i powiększony taras. Modernizacja obejmowała będzie wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, przewiduje się wykonanie nowego przyłącza gazowego oraz kotłowni gazowej. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodach, wymiana i zmniejszenie powierzchni okien, wymiana stolarki drzwiowej.

W ramach przyznanych środków i realizowanego projektu, termomodernizacji poddany zostanie również budynek Urzędu Miejskiego. Prace polegać będą na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianie kotłowni węglowej i instalacji c.o. oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku zrezygnowano z prac renowacyjnych oraz ingerencji w strukturę budynku. Zgodnie z warunkami postępowania, rozpoczęcie robót powinno nastąpić nie później niż 15 marca 2018 r.

Źródło: www.brzesckujawski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: