Czy powstanie obwodnica Brześcia?

Czy powstanie obwodnica Brześcia?

Czy musi dojść do tragedii aby powstała obwodnica? Chęci są, ale czy wystarczy determinacji?

Potrzeba budowy obwodnicy służącej mieszkańcom miasta a także ruchowi tranzytowemu to nadal palący temat. Poważne problemy z przejazdem, bezpieczeństwo a przede wszystkim jakość życia mieszkańców miasteczka leżą na sercu władzom, które bezskutecznie podejmują próby przeforsowania budowy obwodnicy.Mieszkańcy, władze samorządowe, członkowie Stowarzyszenia Wspierania Obwodnicy Brześcia Kujawskiego od wielu lat walczą o przebudowę drogi krajowej 62 na odcinkach Brześć Kujawski – Włocławek wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego. Powodem jest ogromne natężenie ruchu, szczególnie transportu ciężarowego. Pomimo, że zostały skierowane petycje z Powiatu włocławskiego do Ministerstwa Infrastruktury to nadal nie ma pewności czy realizacja inwestycji zostanie uruchomiona.

Zadanie pn. „przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinkach Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego” znalazło się w dokumentach strategicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie jest także wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku, a samo zadanie zostało umieszczone za zgodą strony rządowej w Kontrakcie terytorialnym dla naszego województwa na liście przedsięwzięć warunkowych.

Cały artykuł na: promocjewloclawskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: