Brześć w oku kamery

W Brześciu Kujawskim trwają prace związane z rozbudową monitoringu. Już wkrótce Stary Rynek obserwować będą trzy dodatkowe kamery.
– Od kilku lat działają w mieście dwie kamery – mówi burmistrz Wojciech Zawidzki. – Jedna zamontowana jest na Starym Rynku, druga przy Urzędzie. Zauważyliśmy poprawę bezpieczeństwa, dlatego też rozpoczęliśmy nowe inwestycje w tym zakresie.
Od 1990 roku budujemy domy mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, remontujemy, przywracamy blask obiektom zabytkowym… i ciągle nam mało!
Jak dodaje burmistrz, zdarzały się w mieście przypadki, kiedy na obrazie z kamer trudno było rozpoznać twarz osoby, która dopuściła się przestępstwa. Mimo to materiał był wystarczający, by policja mogła ustalić i zatrzymać sprawcę. To utwierdziło władze w przekonaniu, że należy w kamery inwestować. Kolejny etap rozbudowy sieci odwlekł się jednak w czasie, ponieważ potrzebna była zgoda Telekomunikacji Polskiej na przeciągnięcie jej kanałami sieci. Jedna kamera ma kosztować około 7 tysięcy złotych. Nocą w urzędzie obraz z monitoringu będzie nadzorować pracownik. Pozwoli to na bezzwłoczne zawiadomienie policji. W planach jest sukcesywna rozbudowa monitoringu. Kamery pojawią się między innymi w okolicach szkół, aby wzmocnić bezpieczeństwo uczniów i zapobiegać na przykład narkomanii.

(NOWOŚCI 28-04-2008)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: