Trudno nie skojarzyć Brześcia Kujawskiego z królem Polski Władysławem Łokietkiem. Największe annały historii Polski pisały o niezwykłej więzi władcy z tym miasteczkiem na Kujawach. Można więc śmiało powiedzieć, że Władysław Łokietek to symbol Brześcia Kujawskiego i jego mieszkańców. W ostatnich latach bardzo dużo mówiono o tym, aby miasto w szczególny sposób wyróżniało się na turystyczno-historycznej mapie Polski. Jedną z inicjatyw stała się więc budowa pomnika Władysława Łokietka na Placu nazwanym jego imieniem.

W pierwszym etapie prac wykonana została przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Antoniego Wojtasika makieta pomnika, którą można już oglądać w głównym holu Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz wpisywać w księdze gości swoje własne odczucia i uwagi. W kolejnej fazie projektu powołana zostanie Kapituła Honorowa Budowy Pomnika Władysława Łokietka, która pełnić będzie funkcje koordynatora realizacji zadania.