11 jednak wraca do Brześcia!

Jak podaje Pan Mariusz Czyżniejewski na swojej stronie internetowej – 6 października br odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, poświęcona w zasadzie jednej tylko sprawie – przywróceniu kursowania linii nr 11 na terenie naszej gminy. Po wyjaśnieniach Burmistrza radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia między naszą gminą a władzami gminy miasta Włocławek dotyczącego przywrócenia kursowania autobusów podmiejskich.
Wg informacji uzyskanych od Burmistrza na sesji kursy winny zostać przywrócone około 15 października. Ilość kursów zostanie ograniczona, zaś niektóre zostaną wydłużone i autobusy będą również zabierać pasażerów z osiedla Falborek (wniosek w tej sprawie złożył dawno temu radny powiatu pan Tomasz Chymkowski).
A tak przy okazji – wyniki sondy w powyższej sprawie – 55% ankietowanych było za dotowaniem linii nr 11, zaś 45% było przeciwnego zdania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: